Skjemategning

Skjemategning og tavledokumentasjon

 

Vi tilbyr tegning og prosjektering av tavleløsninger innenfor de fleste områder og kan på oppdrag utarbeide dokumentasjon for et helt anlegg, enkeltstående skap eller fordelinger.

Tavlenormen EN60439 legges til grunn, og det legges vekt på å følge FEL og NEK 400.

 

- Hoved- og styrestrømskjema

- Arrangementstegninger

- FDV-dokumentasjon

 

Tegningene lages i programmet AutoCad. For større anlegg spesialprogram Cadett ELSA.