Automasjon

Automasjon


Programmering og idriftsetting av automatiserte anlegg.Vi har levert store og små automatiseringsanlegg der noen av de største er to komplette kloakkrenseanlegg i Kina. Changji i nord-kina og Xiamen ved kysten. Her leverte vi alt fra koblingsbokser ute ved motorene, lokale styreskap, motorkonsollenheter med pluggbare motorstartere, PLS og overordnet skjermstyring. Samlet leveranse pr. anlegg var 7 millioner i 2001.


I 2005 leverte vi hovedtavle 400V og 690V med PLS-styring og overordnet skjermstyring for NSB's tunell mellom Sandvika og Asker. Og i 2010 NSB's tunell mellom Sandvika og Lysaker.

Leverte automatikkskap til portstyring for T-baneringen i København i 2018

Hovedtavler                   Fordelinger                  Boligskap

Skjemategning              Automasjon                 Gravering