Boligskap

Hovedtavler                   Fordelinger                  Boligskap

Skjemategning              Automasjon                 Gravering

Boligskap


Vi kan levere skapene / fordelingene uten innmat.

Du kan da trekke alle kabler etc. Innmaten leverer vi ferdig montert med den løsningen du ønsker deg.

Typer

ESK-P42K med 40 modulplasser og måler.

ESK-P63K med 60 modulplasser og måler.

SLM3 / SLM4


EFA Boligskap

Denne type skap er godkjent etter tavlenorm EN60439-3 (EuropaNorm). Dette er et lovpålagt krav for boligskap i Norge. Som fordeling uten måler benyttes 1-, 2- eller 3-raders E-bokser fra EFA.