hovedtavle

Hovedtavler                   Fordelinger                  Boligskap

Skjemategning              Automasjon                 Gravering

Hovedtavler


Leveres i form 2, 3 eller 4 opp til 5000A.

Vi bruker typene Hager eller EFA/GE opp til 800A og El Steel over 1250A.

Alle tavlene bygges etter tavlenorm EN61439-1-2 eller -3 og leveres med merkeskilt som opplyser om produsent, produksjonsnr., spenning, lk-maks, tavlenorm og CE-merke.


Elsteel Hovedtavle

Elsteel har stor fleksibilitet når det gjelder fysiske mål. Derfor kan tavlen enkelt tilpasses ukurante rom. Fordelen med El Steel er at avganger opp til 630A kan monteres på pluggbare monteringsplater. Det gjør det mulig å skifte eller ettermontere ekstra avganger. De er også en av få produsenter som har tavlesystem sertifisert med alu-skinner.


Elsteel Gulvskap

Systemet passer der man har behov for et stort antall sikringsautomater eller måleranlegg. Tavlen kan for eksempel leveres uten lås i seksjon 1 og 2, som er godkjent for betjening av usakkyndig etter norm EN60-439-3, og OLH-lås i seksjon 3.