Referanser

Referanseliste


NORAD i Kina

Kloakkrenseanlegg for Changji Chin. Verdi 7,9 millioner (2001)

Kloakkrenseanlegg for Xiahen  Chin. Verdi 8,8 millioner (1999)


Uniteam International i Kasakhstan

Hovedtavler og UPS-fordelinger for i alt 64 containere konstruert for produksjon og utvinning av olje. Verdi 11 millioner (2004).


Veituneller

Hovedtavler og styreskap for veituneller som for eksempel Ekeberg, Svartdalen, Oslofjordforbindelsen Ring3, Brevik, E6 Vinterbro-Assurtjern, alle fra Drammen til Tønsberg og mange fler. Verdi ca. 6 millioner per tunell.


Jernbanetuneller

Alle nye jernbanetuneller mellom Drammen og Oslo, bestående av hovedtavler, pluggbare motorkontrolltavler og automatikkskap med PLS. Samlet verdi 26 millioner.


Statkraft

Nytt bygg på Lysaker med 2 hovedtavler og ca. 110 fordelinger (2001)


IBM Norge

Ny datahall - hovedtavler, strømskinner og UPS-fordelinger. Verdi 14 millioner.


Boliger

Store boligprosjekter som Solsiden - 450 leiligheter, Løren - 1500 leiligheter, Kjørbokollen - 320 leiligheter, Middelthunsgata - 450 boliger, Landås - 620 boliger og Skårerløkka med totalt 10 trinn og 1250 boenheter