Referanser

Referanseliste

 

NORAD i Kina

Kloakkrenseanlegg for Changji Chin. Verdi 7,9 millioner (2001)

Kloakkrenseanlegg for Xiahen Chin. Verdi 8,8 millioner (1999)

 

Uniteam International i Kasakhstan

Hovedtavler og UPS-fordelinger for i alt 64 containere konstruert for produksjon og utvinning av olje. Verdi 11 millioner (2004).

 

Veituneller

Hovedtavler og styreskap for veituneller som for eksempel Ekeberg, Svartdalen, Oslofjordforbindelsen Ring3, Brevik, E6 Vinterbro-Assurtjern, alle fra Drammen til Tønsberg og mange fler. Verdi ca. 6 millioner per tunell.

 

Jernbanetuneller

Alle nye jernbanetuneller mellom Drammen og Oslo, bestående av hovedtavler, pluggbare motorkontrolltavler og automatikkskap med PLS. Samlet verdi 26 millioner.

 

Statkraft

Nytt bygg på Lysaker med 2 hovedtavler og ca. 110 fordelinger (2001)

 

IBM Norge

Ny datahall - hovedtavler, strømskinner og UPS-fordelinger. Verdi 14 millioner.

 

Boliger

Store boligprosjekter som Solsiden - 450 leiligheter, Løren - 1500 leiligheter, Kjørbokollen - 320 leiligheter, Tjuvholmen - 320 leiligheter og vårt nåværende boligprosjekt er Sørenga med totalt 260 leiligheter i trinn 1 og 2.