Skjemategning

Hovedtavler                   Fordelinger                  Boligskap

Skjemategning              Automasjon                 Gravering

Skjemategning og tavledokumentasjon


Vi tilbyr tegning og prosjektering av tavleløsninger innenfor de fleste områder og kan på oppdrag utarbeide dokumentasjon for et helt anlegg, enkeltstående skap eller fordelinger.

Tavlenormen EN60439 legges til grunn, og det legges vekt på å følge FEL og NEK 400.


- Hoved- og styrestrømskjema

- Arrangementstegninger

- FDV-dokumentasjon


Tegningene lages i programmet AutoCad.